Doel

Word je eigen coach

Hoe

Je herkent en begrijpt de patronen bij gedoe en kiest je eigen route.

Opbrengst

Meer tijd en energie, minder van de kaart!

Vorm

Leertrajecten en Coaching

TA en IPNB

“Hoe?
Transanalyse…?
Oh, Trans-actio-nele Ana-lyse…
Afgekort: TA…
Hmmm…
Werk je dan bij een bank?
Niet?
Wat doe je dan?”

Bij VandeKaart kan je onder andere kennismaken met Transactionele Analyse (afgekort TA)  en met Interpersoonlijke Neurobiologie (afgekort IPNB). Bij zowel TA als IPNB krijg je handvatten om interactie te onderzoeken. Dat kan zowel de interactie tussen mensen zijn als de interactie in een persoon. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan piekeren.

Die analyse, dat onderzoek van interacties, doe je bij TA met heldere en overzichtelijke kaders. Hierdoor wordt ons dagelijkse voelen, denken en doen inzichtelijker en kunnen we ons functioneren (en dat van anderen) beter begrijpen, voorspellen en veranderen. Wat je vervolgens doet, bepaal je zelf. Maar omdat je het snapt, heb je een keuze. Bovendien biedt het je de kans op groei en ontwikkeling. “Chance favours the prepared mind” aldus Pasteur.

De kennis van IPNB biedt een waardevolle, wetenschappelijke onderbouwing en verdere verdieping van de kennis over mentale gezondheid om nog beter te kunnen begrijpen wat het is en hoe die zich (levenslang) kan ontwikkelen.

Eric Berne (1910-1970) psychiater en grondlegger van TA, wilde kennis over psychologische gezondheid toegankelijk maken voor iedereen, o.a. met behulp van simpele, alledaagse taal en metaforen. Het resultaat is een verzameling van praktische modellen die los van elkaar te gebruiken zijn. Gezamenlijk vormen zij een diepgaande persoonlijkheids- en communicatietheorie. De boeken van Eric Berne zijn wereldwijd door miljoenen mensen gekocht. TA wordt tot op de dag van vandaag verder ontwikkeld door een omvangrijke, actieve, internationale gemeenschap (www.itaaworld.org).

Daniel Siegel (1957), psychiater en grondlegger van IPNB, is een pionier in dit veld waarin gezocht wordt naar vergelijkbare patronen in verschillende, wetenschappelijke disciplines zoals wiskunde, natuurkunde, biologie, linguïstiek, psychologie, psychiatrie, scheikunde, antropologie, sociologie enz op het gebied van mentale gezondheid. IPNB vlecht deze interdisciplinaire bevindingen vervolgens tot een harmonieus kader om mentale gezondheid beter te begrijpen en verbeteren. Ook de boeken van Daniel Siegel zijn wereldwijd zeer populair. Voor meer informatie kan je kijken op www.drdaniesiegel.com en www.mindsighinstitute.com.

interessante linkjes

Omdenken en moed

TA is een stroming in de humanistische, existentiële psychologie met een focus op bewustzijn, vertrouwelijkheid, vrijheid, spontaniteit en autonomie. De basisfilosofie is:

  1. ieder mens is oké,
  2. ieder mens kan denken
  3. ieder mens kan veranderen

TA is niet ingewikkeld, nodigt uit tot omdenken en vergt soms wat moed.

Meer veerkracht, minder van de kaart