Privacyverklaring Van de Kaart BV

 

Van de Kaart BV, gevestigd aan Lupineweg 10, 2555RL Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van de Kaart BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

Van de Kaart BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Het onderhouden van contact ten behoeve van de uitvoer van onze dienstverlening.
  • Het verstrekken van informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Van de Kaart BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Van de Kaart BV hanteert een bewaartermijn van maximaal 10 (tien) jaar voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Personalia, adres, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer.

Van de Kaart BV deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (Accountant, Belastingdienst e.a.). Daarnaast verstrekt Van de Kaart BV uw persoonsgegevens enkel aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Kaart BV en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@vandekaart.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Van de Kaart BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van de Kaart BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via contact@vandekaart.nu. Van de Kaart BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van de Kaart BV
Lupineweg 10
2555 RL Den Haag
Nederland
contact@vandekaart.nu

KVK nr. 70717052
BTW nr. 858432730